8 - 12 Jaar

Het is niet altijd makkelijk voor een kind om zichzelf te blijven en te zijn.

Soms worden ze gepest of pesten ze zelf. Soms maakt iemand een vervelende opmerking en krijgt uw kind hierdoor een vervelend gevoel. Of een buurtgenootje valt uw zoon of dochter lastig en uw kind weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Of ze zijn heel zenuwachtig voor een toets…

Rots en Water Methodiek

Tijdens de training doen we allerlei spelletjes en oefeningen. Zo leren de kinderen: hun lichaam te verkennen, hoe ze voor zichzelf op kunnen komen en hoe ze zichzelf kunnen verdedigen, fysiek en verbaal.

Ze leren hoe ze kunnen kiezen tussen een Rotshouding en een Waterhouding.

Rollenspel, zelfreflectie en reflectie op het huiswerk helpt de kinderen zich steeds bewuster te maken van hun eigen kwaliteiten en (groei)proces.

We oefenen in groepjes van maximaal 10 kinderen, hierdoor kunnen we veel van elkaar leren en elkaar helpen.

Ouder introductieavond

U krijgt als ouder achtergrondinformatie en ervaart zelf wat de training inhoudt.

Ouder - kind proefles

Aansluitend op de ouderavond vindt er een proefles plaats waarin u samen met uw kind een Rots- en Water les ervaart.